اخبار

Passez l’examen du DILF avec Thot !

Développement
30/10/2019

Le 3 décembre aura lieu la première session d’examen du Diplôme Initial de Langue Française organisée par Thot ! Vous voulez certifier votre niveau ou celui de vos bénéficiaires ? Choisissez Thot ! En passant l’examen avec nous, vous avez la garantie d’un accompagnement de qualité, et vous contribuez directement à la passation des étudiant.e.s de Thot.

Téléchargez le formulaire en cliquant ici : shorturl.at/giUV2 ! 📌Date limite d’inscription : 22 novembre 2019. 📌

Pour toute question, écrivez à examen@thot-fle.fr

#fle #DILF

در همان موضوع
توت متعهد روزمره
دنبال ما!
، برای گسترش افق مهاجران مكتب توت زبان فرانسوي براي بناهندكان و بناهجويان إيجاد كرديم