اخبار

[3/4] Thot interviewe ses anciens étudiants !

Prise de parole
16/09/2020

         https://youtu.be/jk5L_f3o-Lo        

"Thot était ma première étape en France, c'est un endroit où j'étais quelqu'un."

Thot interviewe Dechen, ancienne étudiante de l'école, qui retrace son parcours en France, depuis son arrivée jusqu'à son orientation professionnelle avec Konexio en formation de développement web, en passant par l'école Thot ! Depuis l'interview, Dechen a trouvé un stage dans l'entreprise Car in One !

Aidez-nous à accueillir toujours plus d'étudiant.e.s dans l'apprentissage du français, pour une inclusion réussie dans la société française : https://thot.iraiser.eu/

در همان موضوع
توت متعهد روزمره
دنبال ما!
، برای گسترش افق مهاجران مكتب توت زبان فرانسوي براي بناهندكان و بناهجويان إيجاد كرديم