اخبار

Ne laissons pas la pandémie éloigner les jeunes filles réfugiées de l'école !

Prise de parole
02/10/2020

shorturl.at/kmtQ1

Pour ne pas laisser la pandémie éloigner les jeunes filles réfugiées de l'école, Héloïse Nio et Hanaé El Bakkali, respectivement ancienne directrice et psychothérapeute de Thot, ont signé cette tribune publiée dans Ouest France, aux côtés de Céline Schmitt du HCR et de Barbara Hendricks.

در همان موضوع
توت متعهد روزمره
دنبال ما!
، برای گسترش افق مهاجران مكتب توت زبان فرانسوي براي بناهندكان و بناهجويان إيجاد كرديم