خبرونه

Thot à la Nuit des idées de Lisbonne !

Conférences
01/02/2020

Le 30 janvier dernier, Jennifer Leblond, présidente de Thot, était à Lisbonne à la Nuit des Idées, organisée par l'Institut français du Portugal à la Fundação Calouste Gulbenkian. Elle y a parlé de l’importance de l’engagement citoyen et de l’apprentissage de la langue pour les personnes exilées, notamment aux côtés d'Erik Orsenna. 2400 personnes ont participé à l'événement !

Vidéo de l'événement :https://www.rtp.pt/noticias/mundo/noite-das-ideias-a-filosofia-em-debate-na-gulbenkian_v1204314?fbclid=IwAR3leivFCfxXtRLj8aJdgXqLeh0ONEAYP-fVTfBUC6jJn1PT9EHTJUEAWvA

په ورته موضوع کې
توت هره ورځ ژمن دی
مونږ سره پاتي شي
د مهاجرينو د بياوړتيا لپاره مونږ د فرانسوي ژبي مكتب جوړ كړ تر هغي چي مهاجرين تري فايده واخلي