خبرونه

À la frontière gréco-turque, la xénophobie et le racisme tuent ! L’Union européenne aussi !

Prise de parole
18/03/2020

L'épidémie dramatique du coronavirus bouleverse nos quotidiens et chacun.e s'organise comme il.elle peut pour faire face à cette situation exceptionnelle. Nous nous joignons aussi aux organisations de défense des droits des personnes exilées dans cette pétition qui nous rappelle qu'à la frontière gréco-turque, la xénophobie et le racisme continuent de tuer, et l'Union Européenne aussi. Nous avons martelé ce point de vue sur Sud Radio le 5 mars dernier à 9h15 en faveur de l'accueil inconditionnel. Nous relayons aussi ce texte que nous avons signé pour ne pas oublier les personnes exilées à la frontière gréco-turque, en ce triste jour "anniversaire" de l'accord entre l'UE et la Turquie.

Pétition : http://www.gisti.org/spip.php?article6329&fbclid=IwAR2RsuoBvuDR2DZNwcJzR23MwiKtPLrBGuvCQ3vU3UisRwqLz0KYnZjvCHY

په ورته موضوع کې
توت هره ورځ ژمن دی
مونږ سره پاتي شي
د مهاجرينو د بياوړتيا لپاره مونږ د فرانسوي ژبي مكتب جوړ كړ تر هغي چي مهاجرين تري فايده واخلي