خبرونه

Fairbnb arrive à Paris et soutient Thot !

Financement
18/05/2020

Plateforme de réservation d’hébergement équitable et durable qui reverse 50% de ses revenus à des projets associatifs, parmi lesquels figure Thot ! Si le projet vous intéresse, si vous souhaitez louer votre logement sur une plateforme éthique, ne manquez pas cet événement en ligne lors duquel Jenn Leblond, présidente de Thot, présentera notre association ! Vous pourrez aussi rencontrer et discuter en ligne avec l'équipe de Fairbnb. A mercredi !

په ورته موضوع کې
توت هره ورځ ژمن دی
مونږ سره پاتي شي
د مهاجرينو د بياوړتيا لپاره مونږ د فرانسوي ژبي مكتب جوړ كړ تر هغي چي مهاجرين تري فايده واخلي